مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و ملكولي
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۷ خرداد
br ENGLISH
اهداف و الويت ها 1397/03/06

اهداف و الو يتهاي پژوهشي مركز

 
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي مورد نياز جامعه در زمينه هاي بهداشتي ، درماني و توليدي را مهمترين رسالت خود در كنار اجرا پژوهشهاي بنيادي به منظور توليد علم و فناوري مي داند. با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي مركز توليد علم و فناوري مي باشد ، رشد 20 درصدي ساليانه در اين حيطه يكي از سياستهاي كلان مركز است. براي نيل به اين هدف مركز داراي سياستها و برنامه هاي زير مي باشد.
برنامه هاي مركز:
1-ايجاد زمينه ها و انگيزه هاي ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي در ارائه طرحهاي تحقيقاتي خود به مركز با اجراي شيوه هاي مختلف مديريت مشاركتي و تدوين مشوقهاي لازم.
2-ايجاد كميته تحقيقات دانشجويي در مركز و افزايش ارتباط با كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه جهت مشاركت و همكاري بيشتر دانشجويان به ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي.
3-افزايش كمي نيروهاي پژوهشگر مركز به واسطه شناسايي و جذب نيروهاي خلاق و كارآمد محقق و همينطور راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهشي به ويژه دوره هاي PhD by Research .
4-افزايش توان پژوهشي و مقاله نويسي اعضاء مركز با برگزاري دوره هاي پيشرفته روش تحقيق ، بيوانفورماتيك و مقاله نويسي و غيره.
5-تشويق و ترغيب پژوهشگران مركز در جهت تصويب طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز علمي.
6-مجهز نمودن مركز به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري متناسب با نياز و رشد توان پژوهشي محققان.
7-برنامه ريزي در جهت صيانت از توليدات علمي و فكري مركز با حفظ مالكيت فكري ابداعات و ابتكارات محققان مركز.
8-تشويق محققان مركز و محققان آزاد به تصويب طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و ايجاد بسترهاي مناسب و تسهيلات لازم جهت تبديل ايده به محصول با برقراري ارتباط با مراكز رشد و پاركهاي فناوري و همينطور ارتباطات بين المللي.
9-ايجاد بستر مناسب براي آموزش و يادگيري فناوريهاي نوين علوم سلولي و مولكولي براي محققان مركز و پژوهشگران آزاد به منظور سياستگذاري براي دستيابي به اهداف نقشه علمي كشور و برنامه پنجم توسعه.
10-برنامه ريزي براي اخذ مجوز حداقل يك مجله انگليسي زبان جهت افزايش ارتباط ملي و بين المللي مركز.
11-ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق سالم و كارگروهي در عرصه هاي علمي، تحقيقاتي با برگزاري كنگره ، سمينار و كارگاه هاي متعدد با تكيه بر اصول اخلاق در پژوهش.
12-برنامه ريزي براي افزايش فضاهاي فيزيكي – آزمايشگاهي و اداري مركز.
13-افزايش جذب پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي.
14-معرفي برنامه ها و قابليت هاي مركز در قالب برنامه استراتژيك مركز ، تقويت و روز آمد كردن Web site مركز و انتشار پمفلت هاي دوره اي جهت افزايش شناخت مراكز درون و برون سازماني از فعاليتهاي مركز.
15-برنامه ريزي جهت كاربردي كردن حداقل 30% طرحهاي تحقيقاتي در سال.
16-اجراي حداقل ده پروژه تحقيقاتي مشترك با مراكز يا سازمانهاي خارج از دانشگاه به منظور سامان دهي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و افزايش جذب بودجه هاي خارج سازماني.
17-برنامه ريزي جهت دستيابي به حداقل دو فناوري و يا محصول در زمينه علوم پزشكي تا پايان سال پنجم فعاليت.
18-عضويت در مراكز بين المللي مرتبط با اهداف مركز.
19- هدايت و توسعه تحقيقات با جلب مشاركت موسسات و سازمانهاي منطقه اي ، كشوري و بين المللي به عنوان يك قطب تحقيقاتي بيولوژي سلولي و مولكولي در شمال كشور.
20-ارائه سرويس آزمايشگاهي و مشاوره هاي تخصصي به بيماران و مراكز و سازمانهاي مسئول در حوزه سلامت به ويژه در رويارويي با بيماريهاي نوظهور و يا اپيدميك.
اولويتهاي پژوهشي مركز
- سرطان
- سل تراپي و كاربرد آن در پيوند و ترميم ضايعات بافتي
- بيماريهاي متابوليك ارثي
دستاوردهاي مركز
1) انتشار مقالات علمي :
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي از بدو تاسيس تا كنون موفق به انجام بيش از 250 طرح تحقيقاتي مصوب در قالب پايان نامه هاي دانشجويي و يا طرحهاي اعضاي هيات علمي در جنبه
هاي مولكولي بيماريهاي مختلف مانند بيماريهاي عفوني، ژنتيكي و سرطانها ، قلب و عروق، اعصاب و روان در دانشگاه و 5 طرح تحقيقاتي بين دانشگاهي شده است. همچنين اين مركز موفق به برگزاري10 كارگاه تخصصي و آموزشي شده است.
2) تربيت دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي(PhD by Research):
اين مركز هم اكنون داراي چهار دانشجوي دكتراي پژوهشي است كه دوره M Phil خود را طي نموده ا ند و وارد مرحله پژوهشي جهت انجام پايان نامه گرديده اند بطوريكه دو دستيار در زمينه توليد
PHD پژوهشي را اخذ نموده است .
منوكلونال آنتي بادي در درمان و تشخيص سرطانهاي گوارشي مشغول تحصيل مي باشند.. همچنين اخيرا نيز مجوز تربيت سه دانشجوي ديگر
3)ثبت اختراع ( Patent ):
ثبت اختراع با عنوان ماده مغذي كشت سلولي با شماره ثبت 80299 در تاريخ 28/05/1392 توسط مخترعان دكتر مهدي فخار و دكتر عليرضا رفيعي به ثبت رسيد و همچنين اين اختراع موفق به دريافت گرانت پژوهشي از بنياد ملي نخبگان شد
 
4 ) راه اندازي ژورنال علمي-پژوهشي:
Research in Molecular Medicine كه بصورت فصلنامه منتشر مي شود و در زمينه هاي مختلف فيزيوپاتولوژي، ارزيابي ريسك فاكتورها، مطالعات پايه و باليني مرتبط با علوم سلولي و مولكولي مقاله مي پذيرد.
5) چاپ كتاب :
عنوان كتاب :ليشمانيوز احشايي عنوان كتاب: بيماري هاي انگلي شايع در نواحي شمال ايران
 نويسنده كتابهاي زير : دكتر مهدي فخار
 
تعداد بازدید: 668
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0