مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و ملكولي
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
فعاليت هاي پژوهشي 1397/03/06

فعاليت هاي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي:

 

1-ايجاد زمينه ها و انگيزه هاي ترغيب و تشويق اعضاي هيئت علمي در ارائه طرحهاي تحقيقاتي خود به مركز با اجراي شيوه هاي مختلف مديريت مشاركتي و تدوين مشوقهاي لازم.

2-ايجاد كميته تحقيقات دانشجويي در مركز و افزايش ارتباط با كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه جهت مشاركت و همكاري بيشتر دانشجويان به ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي.

3-افزايش كمي نيروهاي پژوهشگر مركز به واسطه شناسايي و جذب نيروهاي خلاق و كارآمد محقق و همينطور راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي پژوهشي به ويژه دوره هاي  PhD by Researc .

4-افزايش توان پژوهشي و مقاله نويسي اعضاء مركز با برگزاري دوره هاي پيشرفته روش تحقيق ، بيوانفورماتيك و مقاله نويسي و غيره.

5-تشويق و ترغيب پژوهشگران مركز در جهت تصويب طرحهاي تحقيقاتي مشترك با ساير مراكز علمي.

6-مجهز نمودن مركز به امكانات سخت افزاري و نرم افزاري متناسب با نياز و رشد توان پژوهشي محققان.

7-برنامه ريزي در جهت صيانت از توليدات علمي و فكري مركز با حفظ مالكيت فكري ابداعات و ابتكارات محققان مركز.

8-تشويق محققان مركز و محققان آزاد به تصويب طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و ايجاد بسترهاي مناسب و تسهيلات لازم جهت تبديل ايده به محصول با برقراري ارتباط با مراكز رشد و پاركهاي فناوري و همينطور ارتباطات بين المللي.

9-ايجاد بستر مناسب براي آموزش و يادگيري فناوريهاي نوين علوم سلولي و مولكولي براي محققان مركز و پژوهشگران آزاد به منظور سياستگذاري براي دستيابي به اهداف نقشه علمي كشور و برنامه پنجم توسعه.

10-برنامه ريزي براي اخذ مجوز حداقل يك مجله انگليسي زبان جهت افزايش ارتباط ملي و     بين المللي مركز.

11-ارتقاء و اشاعه فرهنگ تحقيق سالم و كارگروهي در عرصه هاي علمي، تحقيقاتي با برگزاري كنگره ، سمينار و كارگاه هاي متعدد با تكيه بر اصول اخلاق در پژوهش.

12-برنامه ريزي براي افزايش فضاهاي فيزيكي آزمايشگاهي و اداري مركز.

13-افزايش جذب پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي.

14-معرفي برنامه ها و قابليت هاي مركز در قالب برنامه استراتژيك مركز ، تقويت و روز آمد كردن Web site مركز و انتشار پمفلت هاي دوره اي جهت افزايش شناخت مراكز درون و برون سازماني از فعاليتهاي مركز.

15-برنامه ريزي جهت كاربردي كردن حداقل 30% طرحهاي تحقيقاتي در سال.

16-اجراي حداقل ده پروژه تحقيقاتي مشترك با مراكز يا سازمانهاي خارج از دانشگاه به منظور سامان دهي طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و افزايش جذب بودجه هاي خارج سازماني.

17-برنامه ريزي جهت دستيابي به حداقل دو فناوري و يا محصول در زمينه علوم پزشكي تا پايان سال پنجم فعاليت.

18-عضويت در مراكز بين المللي مرتبط با اهداف مركز.

19- هدايت و توسعه تحقيقات با جلب مشاركت موسسات و سازمانهاي منطقه اي ، كشوري و بين المللي به عنوان يك قطب تحقيقاتي بيولوژي سلولي و مولكولي در شمال كشور.

20-ارائه سرويس آزمايشگاهي و مشاوره هاي تخصصي به بيماران و مراكز و سازمانهاي مسئول در حوزه سلامت به ويژه در رويارويي با بيماريهاي نوظهور و يا اپيدميك.

21-كسب موافقت اصولي انتشار مجله Research in Molecular Medicine جهت مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي


تعداد بازدید: 1058
Powered by DorsaPortal