مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و ملكولي
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
br ENGLISH
  • مجله تحقيقات در پزشكي مولكولي RMM فصلنامه بهار 1395 را نيز به چاپ رساند .
  • پژوهشكده هموگلوبينو پاتي نخستين پزوهشكده مصوب دانشگاه علوم پزشكي مازندران
  • استفاده از CRISPR / Cas9  در درمان بيماري هاي متعدد
  •  Scopus بزرگترين پايگاه اطلاعاتي «چكيده» و «استنادي» جهان است..
  • كشف داروي جديد براي آلزايمر  با هدف قرار گرفتن كمپلكس ATP سنتاز
 	جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز 96/12/15 در دفتر مركز برگزار شد جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز 96/12/15 در دفتر مركز برگزار شد
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در مورخه 96/12/15 در حضور رئيس مركز واعضاي محترم شوراي مركزآقايان دكتر ابوالقاسم عجمي، دكترجواداختري، دكتر جواد غفاري ، دكتر عبدالكريم مهروز، دكتر بهمن ميرزايي، دكتر شعبانعلي خداشناس، دكتر حسين قلعه نويي، دكتر گلي، دكترمحسن طهراني و دكتر روح الله نجار صادقي برگزار شد.
1397/01/15
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز 18/10/1396 در دفتر مركز برگزار شد جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز 18/10/1396 در دفتر مركز برگزار شد
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در مورخه 18/10/1396 در حضور رئيس مركز واعضاي محترم هيئت علمي مركزآقايان دكتر ابوالقاسم عجمي، دكتر رفيعي، دكترنورا..رضايي، دكترسيد محمد باقر هاشمي سوته، دكترمهدي فخار، دكتررضا ولدان، دكترجواداختري، خانم دكترفرشته طالب پوربيگم ، دكتر عبدالكريم مهروز، دكتر جابر موسوي، دكتر حسين قلعه نويي، دكتر شهاب الدين سروي، دكتر ابوذر باقري برگزار شد.
1396/10/26
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي آماده ارائه سلول هاي سرطاني پر كاربرد به محققين جوان و دانشجويان عزيز مي باشد. مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي آماده ارائه سلول هاي سرطاني پر كاربرد به محققين جوان و دانشجويان عزيز مي باشد.
اين مركز با سابقه چند ساله در ايجاد بانك سلولي گام بزرگي در ارائه خدمت به دانشجويان و محققين برداشته است.
1396/09/19
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملكولي
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal