مرکز تحقیقات بيولوژي سلولي و ملكولي
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر
br ENGLISH
جناب آقاي دكتر مهريار زرگري طي حكمي بعنوان رياست مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي انتخاب شدند جناب آقاي دكتر مهريار زرگري طي حكمي بعنوان رياست مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي انتخاب شدند
جناب آقاي دكتر مهريار زرگري طي حكمي از طرف معاونت محترم تحقيقات و فناوري بعنوان رياست مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي انتخاب شدند
1396/09/04
جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز 1396/08/13  در دفتر مركز برگزار شد. جلسه شوراي پژوهشي مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي در روز 1396/08/13 در دفتر مركز برگزار شد.
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي 1396/08/13 جلسه شوراي پژوهشي مركز در حضور رئيس مركز واعضاي محترم شورا آقايان دكتر ابوالقاسم عجمي، دكترحميد محمد جعفري، دكترجوادغفاري،دكتر رفيعي، دكتروحيد حسيني، دكترنورا..رضايي، دكترمهريار زرگري، دكترسيد محمد باقر هاشمي سوته، دكترمهدي فخار و دكتررضا ولدان و دكترجواداختري ، خانم دكترفرشته طالب پوربيگم برگزار شد.
1396/09/04
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي آماده ارائه سلول هاي سرطاني پر كاربرد به محققين جوان و دانشجويان عزيز مي باشد. مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و مولكولي آماده ارائه سلول هاي سرطاني پر كاربرد به محققين جوان و دانشجويان عزيز مي باشد.
اين مركز با سابقه چند ساله در ايجاد بانك سلولي گام بزرگي در ارائه خدمت به دانشجويان و محققين برداشته است.
1396/09/19
مركز تحقيقات بيولوژي سلولي و ملكولي
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal